Zobacz opis archiwalny

Zespół 43-0 - Akta gminy Marczyce
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 43-0

Tytuł

Akta gminy Marczyce

Data(y)

  • 1747 - 1912 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1747 - 1912 (Utworzenie) Gemeinde Märzdorf
  • 1747 - 1912 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 23 [j.a.], 0.7 [m.b.] w tym opracowanych: 23 [j.a.], 0.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 23 [j.a.], 0.7 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Gemeinde Märzdorf

Biografia

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wykazy mieszkańców, 1779, sygn. 1 2. Tabele statystyczne, 1747-1796, sygn. 2 3. Księga urodzeń, 1813-1837, sygn. 3 4. Sprawy spadkowe i legaty, 1759-1912, sygn. 4-5 5. Sprawy sierot, 1772-1792, sygn. 6 6. Akta procesowe, 1770-1894, sygn. 7 7. Kupno i dzierżawa gruntów oraz nieruchomości, 1784-1911, sygn. 9-10 8. Akta gruntowe, 1787-1894, sygn. 11 9. Sprawy powinności pańszczyźnianych i uwłaszczeniowe, 1762-1888, sygn. 12-13 10. Zarządzenia i okólniki, 1765-1885, sygn. 14-16 11. Sprawy podatkowe, 1777-1896, sygn. 17 12. Sprawy budowlane, 1787-1863, sygn. 18 13. Sprawy kościelne i szkolne, sygn. 1763-1842, sygn. 19 14. Opieka nad ubogimi, 1804-1810, 1831-1871, sygn. 20-22 15. Sprawy opieki zdrowotnej, 1831-1852, sygn. 23

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do oszacowania

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+