Zobacz opis archiwalny

Zespół 71-0 - Akta gminy Miszkowice
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 71-0

Tytuł

Akta gminy Miszkowice

Data(y)

  • 1620 - 1922 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1620 - 1922 (Utworzenie) Gemeinde Michelsdorf
  • 1620 - 1922 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte, luźne; dostateczny; Ogółem: 323 [j.a.], 8.1 [m.b.] w tym opracowanych: 323 [j.a.], 8.1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 323 [j.a.], 8.1 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Nab. 83/1956; 123/1959; 1080/2010;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1080; 2010-06-04; dopływ; Przekazane luźne dokumenty znajdowały się w drewnianej tubie pochodzącej z wieży dawnego kościoła ewangelickiego w Miszkowicach (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra).

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Statystyka, 1746-1797, 1811-1872, 1885-1890, sygn. 1-9 2. Sprawy personalne, 1841-1873, sygn. 10 3. Akta wyborcze, 1824-1870, 1876, sygn. 11-14 4. Sprawy spadkowe i opiekuńcze, 1700-1793, 1795-1876, sygn. 15-49 5. Sprawy procesowe, 1670-1872, sygn. 50-56 i 322 6. Kontrakty kupna i sprzedaży, 1676-1865, sygn. 57-66 7. Akta administracji policyjnej, 1733-1873, sygn. 67-78 8. Akta gruntowe, 1744-1854, sygn. 79-80 9. Akta wielkich majątków, 1627-1874, sygn. 81 10. Poddaństwo włościan, 1631, 1699-1870, sygn. 82-106 11. Przywileje (odpisy z lat 1262-1653), zarządzenia, 1620-1653, 1703-1794, 1798-1800, 1805-1816, 1819-1824, 1826-1850, sygn. 107-141 12. Podatki, 1679-1890, sygn. 142-170 13. Sprawy kasowe, 1700-1879, sygn. 171-233 i 321 14. Sprawy budowlane, 1736-1892, sygn. 234-238 15. Sprawy rzemiosła i handlu, 1705-1872, sygn. 239-260 16. Rolnictwo i leśnictwo, 1751-1860, sygn. 261-266 17. Sprawy kościelne, 1620-1854, sygn. 267-269 18. Szkolnictwo, 1742-1871, sygn. 270 19. Lecznictwo, 1760-1871, sygn. 271-273 20. Opieka społeczna, 1705-1879, sygn. 274-280 21. Sprawy wojskowe i wojenne, 1682-1910, sygn. 281-320 22. Dokumenty z gałki z wieży kościoła ewangelickiego w Miszkowicach, 1772-1922, sygn. 323

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 60%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2010-06-23
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz, Anna Borys

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+