Zobacz opis archiwalny

Zespół 24-0 - Akta gminy Mysłakowice (I)
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 24-0

Tytuł

Akta gminy Mysłakowice (I)

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 36 [j.a.], 0.8 [m.b.] w tym opracowanych: 36 [j.a.], 0.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 36 [j.a.], 0.8 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wykaz mieszkańców, 1801-1812, sygn. 1 i 30 2. Sprawy sierot, 1766-1770, 1772-1834, sygn. 2-3 3. Sprawy sądowe, 1831, 1852-1855, sygn. 4 i 18 4. Protokoły i korespondencja gminna, 1782-1807, 1834-1839, sygn. 5 i 17 5. Sprawy gruntowe, 1804-1815, 1825-1907, sygn. 6-12 6. Urbarze i powinności pańszczyźniane, 1754-1872, sygn. 13-16 7. Sprawy podatkowe, 1850, 1885-1886, sygn. 19-20 8. Sprawy rachunkowe i czynszów, 1777-1855, 1860-1865, sygn. 21-22 9. Sprawy budowlane, 1847-1853, 1867-1884, sygn. 23-24 10. Sprawy kościelne, 1810-1883, sygn. 25-26 i 35 11. Sprawy biednych, 1784-1810, 1835-1896, sygn. 27-28 12. Sprawy wojskowe, 1837-1894, sygn. 29, 31 i 34 13. Ochrona przeciwpożarowa, 1842, sygn. 32 14. Uroczystości i święta, 1875, sygn. 33 15. Majątek ziemski, 1805, sygn. 36

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do oszacowania

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Do 1998 r. nazwa zespołu brzmiała "Akta gminy Erdmannsdorf". Inwentarz zespołu wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+