Zobacz opis archiwalny

Zespół 54-0 - Akta gminy Rybnica
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 54-0

Tytuł

Akta gminy Rybnica

Data(y)

  • 1559 - 1896 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1559 - 1896 (Utworzenie) Gemeinde Reibnitz
  • 1559 - 1896 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 108 [j.a.], 3.5 [m.b.] w tym opracowanych: 108 [j.a.], 3.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 108 [j.a.], 3.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Gemeinde Reibnitz

Biografia

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Spis mieszkańców, 1644, sygn. 1 2. Statystyka, 1733-1772, 1788-1797, 1852-1857, 1895-1896, sygn. 2-3 i 5-6 3. Sprawy wyboru do władz gminnych, 1835-1838, sygn. 4 4. Sprawy sierot, spadkowe i opiekuńcze, 1739-1812, sygn. 7-10 5. Sprawy sądowe, 1768-1782, 1791-1792, 1806-1882, sygn. 11-19 6. Księgi ławnicze, 1559-1770, 1783-1816, sygn. 20-28 7. Umowy kupna, dzierżawy i najmu, 1743-1803, 1807-1887, sygn. 29-41 8. Akta administracji policyjnej, 1832-1893, sygn. 42-43 9. Sprawy gruntowe i hipoteczne, 1839-1858, 1865, sygn. 44-46 10. Poddaństwo i uwłaszczenie włościan, 1763-1777, 1797, 1804-1886, sygn. 47-52 11. Zarządzenia i okólniki, 1765-1794, 1800-1856, sygn. 53-61 12. Administracja gminna, sprawy personalne, 1667, 1736, 1767-1784, sygn. 62-64 13. Podatki i opłaty, 1749-1756, 1768-1782, 1787-1788, 1861-1864, sygn. 65-70 14. Finanse gminy, 1638-1729, 1756-1820, 1826-1874, 1895, sygn. 71-86 15. Rzemiosło i przemysł, 1767-1769, 1885-1888, sygn. 87-88 16. Sprawy kościelne, 1746, 1770, 1866-1867, sygn. 89-91 17. Lecznictwo i ochrona zdrowia, 1767, 1835-1859, sygn. 92-95 18. Opieka społeczna, 1773, 1820-1864, sygn. 96-98 19. Sprawy wojskowe, 1806-1808, 1813-1894, sygn. 99-105 20 Varia, 1767-1774, 1806-1841, sygn. 106-108

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 40%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+