Zobacz opis archiwalny

Zespół 102-0 - Akta gminy Rynarcice, pow. lubiński
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 102-0

Tytuł

Akta gminy Rynarcice, pow. lubiński

Data(y)

  • 1946 - 1953 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 68 [j.a.], 0.51 [m.b.] w tym opracowanych: 68 [j.a.], 0.51 [m.b.] dokumentacja aktowa: 68 [j.a.], 0.51 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 33/1956, 2218/2013, nab. (korekta ewid.) 2219/2013

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2218; 2013-12-30; dopływ; 2219; 2013-12-30; dopływ; korekta ewidencji

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

sprawy organizacyjne, 1947-1953, sygn. 1-20, sprawy ogólnoadministracyjne, 1946-1948, sygn. 21-23, oświata i kultura, 1946-1952, sygn. 24-28, sprawy finansowe, 1946-1953, sygn. 29-47, sprawy osadnictwa rolnego, 1947-1950, sygn. 48-52, aneks, sygn. 53-68 (m.in. akta osobowe pracowników Zarządu Gminy)

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletny

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-12-30
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Edyta Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+