Zobacz opis archiwalny

Zespół 789-0 - Akta Gminy Sobótka, pow. wrocławski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 789-0

Tytuł

Akta Gminy Sobótka, pow. wrocławski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 153 [j.a.], 2.4 [m.b.] w tym opracowanych: 145 [j.a.], 2.3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 153 [j.a.], 2.4 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 8/1960r.; nab. 5339/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5339; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1945-1954 sygn. 1-50 Wybory sołtysów, protokoły posiedzeń GRN i Prezydium, sesje GRN, Komisje Rady, kontrole, repatriacja Niemców, sesje sołtysów, rejestr spraw karno-administracyjnych. 2. Referat Finansowy 1946-1953 sygn. 51-69 Budżet gminy, roczne sprawozdania finansowe, księgi biercze podatków. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1945-1953 sygn. 70-80 Oświata, kultura, zdrowie, nadzór budowlany, szkody wojenne, przejmowanie mienia poniemieckiego. 4. Referat Wojskowy 1947-1948 sygn. 81-83 Rozminowywanie terenu. 5. Referat Rolny 1946-1954 sygn. 84-109 Akcja siewna, obowiązkowe dostawy, ewidencja odłogów, sprawy osiedleńcze, aprowizacja, spisy powierzchni. 6. Biuro Ewidencji Ludności 1945-1952 sygn. 110-145 Księgi kontroli ruchu ludności, domowe książki meldunkowe. Akta kat. BE-50: 1946-1953 Akta personalne pracowników Gminy, listy płac, sprawy dowodów osobistych, zmiany nazwisk, akty nadania gospodarstw.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można ustalić

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 145 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 8 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-01-03
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+