Zobacz opis archiwalny

Zespół 57-0 - Akta gminy Sosnówka
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 57-0

Tytuł

Akta gminy Sosnówka

Data(y)

  • 1730 - 1924 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1730 - 1924 (Utworzenie) Gemeinde Seidorf
  • 1730 - 1924 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 75 [j.a.], 3 [m.b.] w tym opracowanych: 75 [j.a.], 3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 75 [j.a.], 3 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Gemeinde Seidorf

Biografia

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Statystyka (spisy mieszkańców), 1885-1900, sygn. 1-2 2. Sprawy spadkowe, 1798, sygn. 3 3. Bezpieczeństwo pożarowe, 1817-1878, sygn. 4 4. Sprawy gruntowe i hipoteczne, 1730-1922, sygn. 5-32 5. Sprawy uwłaszczeniowe, 1821-1864, 1875-1924, sygn. 33-35 6. Zarządzenia i okólniki, 1759-1823, sygn. 36 7. Administracja gminna, 1788-1883, sygn. 37-40 8. Podatki i opłaty, 1821-1884, sygn. 41-47 9. Sprawy budowlane, 1838-1872, 1882-1895, sygn. 48-49 10. Rzemiosło, handel, transport, 1795-1861, 1873-1909, sygn. 50-52 11. Sprawy szkolne i kościelne, 1746-1897, sygn. 53-66 12. Lecznictwo, 1838-1872, 1874, sygn. 67-68 13. Opieka nad biednymi, 1792-1883, sygn. 69-70 14. Sprawy wojskowe, 1822-1866, sygn. 71 15. Varia, 1776-1847, 1872-1882, 1906, 1920, sygn. 72-75

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do ustalenia

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+