Zobacz opis archiwalny

Zespół 59-0 - Akta gminy Stara Kamienica
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 59-0

Tytuł

Akta gminy Stara Kamienica

Data(y)

  • 1929 - 1934 (Utworzenie)
  • 1611 - 1934 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1611 - 1907 (Utworzenie) Gemeinde Alt-Kemnitz
  • 1611 - 1907 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 13 [j.a.], 0.7 [m.b.] w tym opracowanych: 13 [j.a.], 0.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 13 [j.a.], 0.7 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy sierot i dziedziczenia, 1785-1834, sygn. 1-2 2. Księgi ławnicze, 1611-1733, 1821-1837, sygn. 3-4 i 13 3. Urbarze, 1690-1811, sygn. 5 4. Sprawy granic gminy, 1771-1896, sygn. 6 5. Zarządzenia i okólniki, 1765-1767, 1799-1807, 1834-1876, sygn. 7-9 6. Sprawy szkolne, 1874-1907, sygn. 10 7. Sprawy finansowe, 1929-1934, sygn. 11-12

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

szczątkowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Akta do dziejów wsi znajduje się też w zespole "Akta hrabiego Bresslera ze Starej Kamienicy". Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+