Zobacz opis archiwalny

Zespół 106-0 - Akta majątku hrabiego Matuschki z Miłkowa
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 106-0

Tytuł

Akta majątku hrabiego Matuschki z Miłkowa

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne, luźne; dostateczny; Ogółem: 1189 [j.a.], 12 [m.b.] w tym opracowanych: 1189 [j.a.], 12 [m.b.] dokumentacja aktowa: 1189 [j.a.], 12 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Inwentarz archiwum, 1872-1883, sygn. 1 2. Tytuły prawne i tytuły własności, 1656-1875, sygn. 2-22 3. Tytuły posiadania i użytkowania, 1733-1870, sygn. 23-42 4. Akta procesowe dotyczące dóbr, 1657, 1761-1902, sygn. 43-91 5. Listy dłużne, 1723-1855, sygn. 92 6. Opieka połączona z zarządem majątkiem, 1773-1794, 1848, sygn. 93-94 7. Sprawy graniczne i akta gruntowe gospodarstw chłopskich, 1701-1875, sygn. 95-752 8. Inne akta o charakterze prawno-majątkowym, 1722-1929, sygn. 753-807 9. Ogólne akta administracji majątku, 1685-1916, sygn. 808-828 10. Korespondencja gospodarcza, 1660-1929, sygn. 829-898 11. Gospodarka rolna, leśna, rybna, mleczno-hodowlana i inna, 1755-1880, 1882-1883, 1889, 1893, 1898, 1907 sygn. 899-962 12. Przedsiębiorstwa rolne i przemysłowe, 1769, 1780-1926, sygn. 963-975, 1189 13. Akta budowlane, 1730-1863, 1871-1876, 1912-1918, 1923, sygn. 976-984 14. Księgi i dowody kasowe, 1746-1862, 1864-1872, 1874-1879, sygn. 985-1126 15. Inne akta administracji majątku, 1750-1888, 1920-1927, ok. 1930, sygn. 1127-1158 16. Akta opiekuńcze, 1820-1831, 1840-1847, 1872-1927, sygn. 1159-1178 17. Dokumentacja wykonywania funkcji publicznych, 1802-1804, 1926, sygn. 1179-1180 18. Akta dot. wykonywania praw zwierzchnich w stosunku do poddanych, 1838-1862, sygn. 1181-1184 19. Dokumentacja działalności politycznej, społecznej, charytatywnej i innej, 1806-1812, sygn. 1185 20. Akta różne, ok. 1750-1851, 1909-1910, sygn. 1186-1188

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Inwentarz zespołu wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-03
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+