Zobacz opis archiwalny

Zespół 105-0 - Akta majątku Küstera w Łomnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 105-0

Tytuł

Akta majątku Küstera w Łomnicy

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne, luźne; dobry; Ogółem: 416 [j.a.], 9 [m.b.] w tym opracowanych: 416 [j.a.], 9 [m.b.] dokumentacja aktowa: 416 [j.a.], 9 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Organizacja kancelarii, ewidencja i historia archiwum, 1626-1835, sygn. 1-2 2. Akta dotyczące tytułów prawnych, 1631-1926, sygn. 3-51 3. Akta administracyjno-gospodarcze majątku, 1739-1902, sygn. 52-385 4. Akta administracyjno-gospodarcze dóbr posiadanych innym tytułem, 1821-1849, sygn. 386-399 5. Dokumenty i akta osobiste oraz rodzinne, 1767-1867, sygn. 400-409 6. Akta i dokumenty dotyczące działalności i funkcji publicznych oraz praw zwierzchnich, 1740-1893, sygn. 410-416

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-03
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+