Zobacz opis archiwalny

Zespół 763-0 - Akta majątku Sobięcin
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 763-0

Tytuł

Akta majątku Sobięcin

Data(y)

  • 1658 - 1944 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 458 [j.a.], 8.2 [m.b.] w tym opracowanych: 420 [j.a.], 4.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 458 [j.a.], 8.2 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2003 r., 1039, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1039; 2003-05-30; ; pierwsze przyjęcie, przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: Dokumentacja własnościowa (sprawy granic, sprzedaż i kupno nieruchomości, rejestr pomiarowy gruntów, wykaz działek, inwentaryzacja majątku, procesy, dzierżawy), dokumentacja administracyjno-gospodarcza (personel folwarczny, sprawy administracji gminnej, dyspozycje w sprawach gospodarki majątkiem, budżety i bilanse majątku, statystyka dotycząca zbiorów i stanu inwentarza, gospodarka leśna, kopalnie węgla, sprawy budowlane), akta spraw policyjnych ( korespondencja dotycząca spraw policyjnych, sprawy przemysłowe, sprawy dotyczące osób biednych), sądownictwo (przepisy dotyczące jurysdykcji sądowniczej, zaprzysiężenie osób zatrudnionych w sądownictwie, księgi sądu ławniczego, kontrakty kupna-sprzedaży, sprawy procesowe, spadki, dochodzenia, sprawy kryminalne), akta dotyczące spraw poddanych (spory z poddanymi, pańszczyzna, procesy), akta dotyczące spraw wojskowych (dostawy dla wojska, długi wojenne), sprawy dotyczące kościołów i szkół (patronat, budownictwo, projekty szkolne), opieka społeczna (legaty, stypendia, domy sierot, pomoc dla biednych). Układ akt: 1.Akta dotyczące tytułów prawnych, 1738-1932, sygn. 1-34, 2.Akta administracyjno-gospodarcze, 1658-1944, sygn. 35-305, 3.Akta spraw policyjnych, 1763-1874, sygn. 306-318, 4.Sądownictwo, 1715-1869, sygn. 319-381, 5.Akta dotyczące spraw poddanych, 1785-1843, sygn. 382-390, 6.Akta dotyczące spraw wojskowych, 1753-1890, sygn. 391-396, 7.Akta dotyczące szkół i kościołów, 1772-1935, sygn. 397-409, 8.Legaty, fundacje, opieka społeczna, 1869-1940, sygn. 410-420. Zmiana nazwy zespołu z: Akta Majątku i Fundacji Amalii von Dyherrn-Czettritz, Wałbrzych-Sobięcin, na: Akta Majątku Sobięcin; decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, z dnia 14 października 2004 roku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy maszynopis, bez wstępu do inwentarza spis roboczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 17.03.1960r., Nab. nr 124; dawny nr zespołu: 50.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2004-12-22
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+