Zobacz opis archiwalny

Zespół 156-0 - Akta majątku Stillfriedów - Mettich w Żelowicach - Strachowie, pow. strzeliński
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 156-0

Tytuł

Akta majątku Stillfriedów - Mettich w Żelowicach - Strachowie, pow. strzeliński

Data(y)

  • 1590 - 1945 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, luźne; dobry; Ogółem: 655 [j.a.], 11.2 [m.b.] w tym opracowanych: 655 [j.a.], 11.2 [m.b.] dokumentacja aktowa: 655 [j.a.], 11.2 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 44/1947r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Akta osobiste i rodzinne. /1590-1945/ Sprawy herbów, genealogia, sprawy rodowe, dziedziczenia, korespondencja rodzinna. 2. Akta dotyczące tytułów prawnych. /1697-1941/ Urbarz, dziedziczenie majątku, fideikomis, sprawy gruntowe, kupno-sprzedaż majątku i gruntów, dzierżawy, długi, hipoteka, kataster, powinności. 3. Sprawy administracyjno-gospodarcze. /1739-1944/ Sprawy zatrudnienia, płace, ubezpieczenia, spisy inwentarzowe, dzieł sztuki, sprawy wodno-melioracyjne, spółki, spółdzielczość, samorząd gospodarczy, hodowla, gospodarka leśna, hodowla, kopalnie grafitu, podatki, ubezpieczenia. 4. Akta dotyczące budownictwa. /1854-1930/ Odbudowa i przebudowa zamków, budowa mieszkań i budynków gospodarczych, budowa grobowca. 5. Budowa i utrzymanie dróg. /1868-1941/ 6. Akta dotyczące sądownictwa, sprawy procesowe. /1726-1937/ Spory graniczne, procesy między członkami rodu, inne. 7. Szkoły, kościoły, fundacje. /1791-1945/ Budowa szkoły, kościoła, sprawy patronatu szkolnego i kościelnego, towarzystwa i związki kościelne. 8. Związki i stowarzyszenia. /1888-1943/ 9. Ruchy rewolucyjne, partie polityczne. /1848-1944/ Sprawy Wiosny Ludów, wybory, militaria, wycinki z prasy.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-11-16
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+