Zobacz opis archiwalny

Zespół 831-0 - Akta miasta Bystrzycy Kłodzkiej
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 831-0

Tytuł

Akta miasta Bystrzycy Kłodzkiej

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, luźne, oprawne; dobry; Ogółem: 2670 [j.a.], 50.01 [m.b.] w tym opracowanych: 2477 [j.a.], 41.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 2302 [j.a.], 41.51 [m.b.] dokumentacja techniczna: 192 [j.a.], 8.5 [m.b.] dokumenty pergaminowe i papierowe: 176 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Magistrat Habelschwerdt (1381-1945)

Historia administracji

Dzieje zespołu

2005 r., 1120, Nab., 2005 r., 1125, Nab., 2005 r., 1202, Nab., Nab. nr 2144, 2013 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1120; 2005-06-10; ; pierwsze przyjęcie akt 1125; 2005-06-10; dopływ; 1202; 2005-12-30; dopływ; 2144; 2013-12-17; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: -Dokumwnty pergaminowe, 1381-1801, syg. 1-176, układ chronologiczny. I.Księgi miejskie, 1571-1880, sygn. 1-59, księgi kupna, protokoły rady, urbarze, księgi sądowe, księgi sierot, przywileje rzemisł, księgi czeladników i uczniów, akta: sukienników, garncarzy, murarzy, kamieniarzy, rejestry czynszowe, księgi wydatków, rachunkowość szpitala. II.Akta specjalia 1.Zarządzanie miastem, 1564-1944, sygn. 60-1913, sprawy personalne burmistrzów, urzędników, raporty o stanie miasta, materiały do kronik, sprawozdania okresowe, ruch ludności, wybory radnych, protokoły zebrań radnych, budżet i rachunkowość, leśnictwo i myślistwo, sprawy graniczne, akta cechów i rzemiosł, budownictwo, wodociągi i łaziennictwo, oświetlenie, fundacje, szpitalnictwo, opieka społeczna, statystyka, akta stanu cywilnego, podatki. 2.Sprawy policyjne, 1806-1928, sygn. 1914-1970, sprawy bezpieczeństwa i porządku, nadzór nad: rzemiosłem, wydawaniem paszportów, stowarzyszeniami, sprawy sanitarne, budowlane. 3.Militaria, 1795-1932, sygn. 1971-2019, ciężary wojenne, spisy poborowych, opieka nad rodzinami wojskowymi, listy strat, wojna światowa. 4.Sprawy szkół i kościołów, 1571-1938, sygn. 2020-2322, budowy kościołów i plebani, zatrudnianie księży i dzwonników, wpływy i wydatki szkół, angażowanie nauczycieli, zakładanie szkół zawodowych, ochronki, nowe szkoły, uposażenie nauczycieli, 5.Aneks: 9 j.a. Brak sygn: 72, 79, 80, 116, 135, 180, 262, 327, 429, 490, 552, 593, 687, 787, 788, 976, 999, 1000, 1229, 1482, 1804, 1823, 1824, 1955, 1992, 2048, 2054, 2098, 2143, 2225 (razem 30 j.a.). część opracowana: 176 j.a. + 2322 j.a. + 9j.a. = 2507 j.a - 30 j.a. = 2477 j.a.. Część nieopracowana: -nab. nr 2144, 2013 r.: 1 j.a., 0,01 mb (akta z roku 1928). Materiały archiwalne zabezpieczone w czasie prac remontowych Baszty Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej (odnalezione w metalowej kuli, ze zwieńczenia hełmu Baszty Rycerskiej). Decyzją Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2013 roku w/w dokumentację włączono jako dopływ do zespołu nr 84/831: Akta miasta Bystrzyca Kłodzka.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy rękopis, bez wstępu do inwentarza spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

dawny numer zespołu - Archiwum Państwowe Wrocław, nr zespołu: 1093; 176 dokumentów przechowuje Archiwum Państwowe Wrocław.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-12-17
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Anna Dziatczyk

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+