Zobacz opis archiwalny

Zespół 12-0 - Akta miasta Mirska
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 12-0

Tytuł

Akta miasta Mirska

Data(y)

  • 1626 - 1945 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1626 - 1945 (Utworzenie) Magistrat Friedeberg
  • 1626 - 1945 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 3180 [j.a.], 42 [m.b.] w tym opracowanych: 3180 [j.a.], 42 [m.b.] dokumentacja aktowa: 3180 [j.a.], 42 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Nab. 235/1967; 860/2007; 990/2009;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

860; 2007-05-11; kupno; 990; 2009-01-20; darowizna; Jednostkę (poszyt) dopisano na końcu zespołu pod sygn. 3180.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Ustrój miasta, księstwa i kraju - wybory, materiały statystyczne, 1628-1943, sygn. 1-201 2. Sprawy szkolne i kościelne, 1757-1944, sygn. 202-394 i 3175-3176, 3179 3. Policja i jurysdykcja, 1757-1930, sygn. 395-447 4. Organizacja wewnętrzna Magistratu i jego personel, wybory, 1721-1944, sygn. 448-698 5. Ochrona zdrowia, opieka społeczna, fundacje, stypendia, legaty, 1792-1939, sygn. 699-821 6. Sprawy finansowe, gruntowe, dzierżawy i podatki, 1679-1944, sygn. 822-2072, 3177 7. Rolnictwo i leśnictwo, 1764-1941, sygn. 2073-2115 8. Prawa i obowiązki obywateli, przyjęcia do prawa miejskiego, 1770-1940, sygn. 2116-2170 9. Sprawy budowlane, 1768-1944, sygn. 2171-2405, 3178 10. Administracja policyjna, 1765-1944, sygn. 2406-2616 11. Sprawy pożarnicze i ubezpieczenia od ognia, 1776-1932, sygn. 2617-2665 12. Rzemiosło, handel i przedsiębiorstwa miejskie, 1711-1945, sygn. 2666-2843, 13. Koncesje przemysłowe, browarnictwo, akcyza, 1743-1869, sygn. 2844-2874 14. Stosunek miasta do dominiumi procesy z nim, 1766-1903, sygn. 2875-2932 15. Sprawy wojskowe, 1767-1934, sygn. 2933-3058 16. Bonifikacje i subskrypcje, 1769-1925, sygn. 2933-3058 17. Podatki, 1768-1940, sygn. 3068-3122 18. Sprawy pocztowe, miscelanea, 1810-1902, sygn. 3123-3132 19. Sprawozdania i statystyka, 1868-1926, sygn. 3133-3151 20. Stowarzyszenia i związki, 1869-1872, sygn. 3152-3158 21. Aneks, 1769-1945, sygn. 1A-16A[ W 2009 r. uwzględniono dopływy i nadano kolejne sygnatury 3159-3180].

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 80%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Dopływ 5 j.a. - nabyte decyzją Zespołu Zakupu Archiwaliów w AP Wrocław w 2007 roku. Następny dopływ 1 j.a. - otrzymana jako dar od Pani Hanny Rowińskiej za posrednictwem AP Wrocław w 2009 r.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz, Anna Borys

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+