Zobacz opis archiwalny

Zespół 136-0 - Akta miasta Nowa Ruda
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 136-0

Tytuł

Akta miasta Nowa Ruda

Data(y)

  • 1549 - 1945 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne, luźne; dobry; Ogółem: 1782 [j.a.], 20.29 [m.b.] w tym opracowanych: 1683 [j.a.], 17.6 [m.b.] dokumentacja aktowa: 1682 [j.a.], 20.19 [m.b.] dokumenty pergaminowe i papierowe: 99 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1992 r., 136, Nab., 2003 r., 876, Nab., 2004 r., 1027, Nab., 2006 r., 1539, Nab., 2006 r., 17, Przes..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ; 876; 2003-10-30; Dopływ; 1027; 2004-10-25; dopływ; 1539; 2006-06-23; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: Dokumenty, 1549-1871, sygnatury: 1-99 (układ chronologiczny), Materiały aktowe: I.Księgi miejskie, 1558-1689, sygnatury: 1-3, II.Protokoły zebrań Rady Miejskiej, 1854-1933, sygnatury: 4-23, III.Księgi uchwał i protokołów, 1898-1939, sygnatury: 24-35 (uchwały i protokoły komisji), IV.Akta wyborcze, 1933-1938, sygnatury: 36-39 (sprawy wyborów do Reichstagu, plebiscyty), V.Księgi kar policyjnych, 1874-1932, sygnatury: 40-43, VI.Opieka społeczna, 1928-1932, sygnatury: 44-49 (listy chorych, ksiąg zapomóg), VII.Sprawy szkolne, 1890, sygnatura: 50 (akta kierownictwa szkół katolickich), VIII.Sprawy kwaterunkowo-meldunkowe i kombatanckie, 1885-1944, sygnatury: 51-59 (księgi ewidencyjne, zapomogi dla kombatantów), IX.Sprawy majątkowe miasta, 1889, sygnatura: 60 (spór miasta Nowa Ruda z Władowicami), X.Sprawy policyjne, nadzór nad związkami i stowarzyszeniami, 1848-1944, sygnatury: 61-89 (zarządzenia policyjne, powstanie związku wojskowego, motorowego, stowarzyszenia świętej Cecylii, stowarzyszenia narciarskiego, sprawy paszportowe), XI.Akta dotyczące umysłowo chorych i kalek, 1914-1939, sygnatury: 90-94, XII.Sprawy sanitarne i przeciwpożarowe, 1851-1945, sygnatury: 95-110 (zwalczanie wścieklizny, grużlicy, sprawy chorób wenerycznych, sprawy przeciwpożarowe, nadzór wodny), XIII.Przemysł i handel, 1880-1945, sygnatury: 111-151 (zwolnienia handlowe i rzemieślnicze, koncesje na prowadzenie hoteli i zajazdów, na wyszynk wódki, wina i piwa, kontrola miar, nadzór nad prasą, ochrona zwierząt, taryfy opłat), XIV.Sprawy budowlane, 1887-1945, sygnatury: 152-221 (budowa Kopalni "Piast", rozbudowa dworca kolejowego, budowa tkalni, remizy, kolonii mieszkalnej, plany i rysunki techniczne), XV.Sprawy finansowe, 1848-1942, sygnatury: 222-1546 (księgi wpływów i wydatków magistratu, bilanse, księgi kasowe, księgi kasy depozytowej, księgi budownictwa, szkolnictwa, lesnictwa, domów starców i sierot, kas ubogich, rachunki urzędu miar, cmentarzy, szpitali, wodociągów), ANEKS: sygnatury: 1-37, 1a-11a. Rejestry miesznańców miasta Nowa Ruda. Braki: - część opracowana (wykazane w toku skontrum zespołu, przeprowadzonego w dniach 16-18 kwiecień 1997 roku) - sygnatury: 101, 106, 109, 156, 181, 199, 219, 220, 1058, 1059; łącznie 10j.a., zespół przyjęto z brakami w dniu 03.07.1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 17, Przes.: do zespołu nr 136 przesunięto 1 j.a., 0,10 mb, z lat 1697-1804 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 317).

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-12-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+