Zobacz opis archiwalny

Zespół 582-0 - Amtsgericht Schweidnitz
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 582-0

Tytuł

Amtsgericht Schweidnitz

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 20910 [j.a.], 247.24 [m.b.] w tym opracowanych: 13437 [j.a.], 220 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Amtsgericht Schweidnitz (1661-1945)

Historia administracji

Dzieje zespołu

2000 r., 758, Nab., 2000 r., 759, Nab., 2006 r., 31, Przes..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

758; 2000-12-21; I przejęcie; 759; 2000-12-29; Dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Sprawy ogólne,[1742]1879-1945, sygn. 1-147, 2.Rejesrty spraw cywilnych, 1923-1929, sygn. 148-152, 3.Sprawy upadłości i licytacje, 1912-1941, sygn. 153-163, 4.Rejestry i akta spraw karnych, 1891-1944, sygn. 164-287, 5.Akta spraw niespornych, [1801]1879-1896, sygn. 288-364, 6.Księgi gruntowe poszczególnych miejscowości w układzie alfabetycznym, [1742]1879-1945, sygn. 365-765, 7.Księgi gruntowe majątków rycerskich, [1796]1879-1944, sygn. 766-774, 8.Księgi gruntowe kopalń, [1793]1879-1936, sygn. 775-777, 9.Akta gruntowe poszczególnych miejscowości w układzie alfabetycznym, [1661]1879-1945, sygn. 778-9364, 10.Akta gruntowe miasta Świdnicy, [1704]1879-1945, sygn. 9365-11053, 11.Akta gruntowe majątków ziemskich, [1743]1879-1944, sygn. 11054-11259, 12.Akta gruntowe kopalń, [1811]1879-1944, sygn. 11260-11279, 13.Akta gruntowe dotyczące budowy linii kolejowych, [1844]1879-1901, sygn. 11280-11285, 14.Księgi niw, [1872]1879-1943, sygn. 11286-11364, 15.Wykazy podatku od budynków, [1872]1879-1943, sygn. 11365-11435, 16.Akta gospodarstw dziedzicznych, 1934-1944, sygn. 11436-11698, 17.Sprawy uwłaszczeniowe i recesy, [1766]1879-1906, sygn. 11699-11778, 18.Sprawy stanu cywilnego, [1812]1879-1944, sygn. 11779-11858, 19.Sprawy testamentowe, [1673]1879-1945, sygn. 11859-13376, 20.Rejestry i skorowidze, 1900-1945, sygn. 13377-13437. Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 31, Przes.: do zespołu nr 582 przesunięto 2 j.a., 0,04 mb, z lat [1810]1879-1898 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 41, 139).

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-12-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+