Zobacz hasło wzorcowe

Amtsgericht zu Bunzlau

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Hasło korporacyjne

Autoryzowana forma nazwy

Amtsgericht zu Bunzlau

Równoważna forma(y) nazwy

  • Sąd Obwodowy w Bolesławcu

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1879- 1945

Historia

Sąd Obwodowy w Bolesławcu (Amtsgericht Bunzlau) został powołany ustawą o ustroju sądów (Gerichtverfassungsgesetze) z 27.01.1879 r., która weszła w życie 01.01.1879. Sądy Obwodowy był sądem najniższej instancji orzekającym w sprawach cywilnych (do wartości przedmiotu sporu 300 marek) jednoosobowo.
W sprawach cywilnych do kopetencji sądu należały sprawy:
1. z tytułu umów najmu
2. wykroczeń w czasie podróży
3. zajęcia bydła
4. szkód spowodowanych przez zwierzęta i szkody łowieckie
5. alimentacyjne
6. adopcji i opiekuństwa
7. samodzielnych gospodarstw chłopskich
8. prowadzenie ksiąg gruntowych
9. prowadzenie rejestru zrzeszeń

Z zakresu prawa karnego orzekano w sprawach drobnych z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora w sporawach zagrożonych karą do 3 miesiący więzienia lub grzywny do 600 marek. Sądził sędzia wraz z dwoma ławnikami.
Sądzono w sprawach:
1. o kradzieże
2. paserstwa
3. recydywy w oszustwie i kradzieży

Miejsca

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Powiązana funkcja

Blok kontroli

Identyfikator opisu

ISAAR Pl 86-24

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Skrócony

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

  • łacińskie

Źródła

Uwagi o stanie

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+