Miejsca - Bolków

Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bolkowie

1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze, 1975-1989, sygn. 1-6 2. Plenum, 1975-1989, sygn. 7-17 3. Egzekutywa, 1975-1989, sygn. 18-36 4. Komisja Rewizyjna, 1976-1986, sygn. 37-38 5. Ankiety statystyczne, 1975-1976, sygn. 39-40 6 .Komisja Kontrol...

Sygnatura/kod

PL 83 542-0

Data(y)

  • 1975 - 1989 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Miejska i Gminna Rada Narodowa w Bolkowie

Sygnatura/kod

PL 83 398-0

Data(y)

  • 1978 - 1990 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Miejska Komisja Wyborcza w Bolkowie

Sygnatura/kod

PL 83 237-0

Data(y)

  • 1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Garbarni w Bolkowie

1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze, 1979-1983, sygn. 1 2. Protokoły posiedzeń Egzekutywy, 1975-1984, sygn. 4-5 3. Protokoły zebrań ogólnych i POP, 1975-1989, sygn. 2-3 i 6-9

Sygnatura/kod

PL 83 585-0

Data(y)

  • 1975 - 1989 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szpitalu Przeciwgruźliczym w Bolkowie

1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze, 1977-1983, sygn. 1 2. Protokoły zebrań ogólnych i POP, 1975-1989, sygn. 2-7 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy, 1982-1983, sygn. 8

Sygnatura/kod

PL 83 583-0

Data(y)

  • 1975 - 1989 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Lniarskiego "Silena" w Bolkowie

1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze, 1977-1983, sygn. 1 2. Protokoły zebrań ogólnych, 1975-1989, sygn. 2-7 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy, 1982, sygn. 8 4. Ankieta statystyczna, 1976, sygn. 9

Sygnatura/kod

PL 83 584-0

Data(y)

  • 1975 - 1989 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Urząd Miasta i Gminy w Bolkowie

Sygnatura/kod

PL 83 397-0

Data(y)

  • 1973 - 1990 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 7 z 7

Dofinansowano ze środków PW Kultura+