Miejsca - Ciepłowody

Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ciepłowodach

1.Protokoły plenarnych posiedzeń, sygn. 1-2, 1976-1977. 2.Protokoły posiedzeń egzekutywy, sygn. 3-4, 1976-1977. 3.Protokoły posiedzeń komisji rewizyjnej, sygn. 5, 1976-1980. 4.Sprawozdania statystyczne, sygn. 6, 1977. Zespół zatwierdzono na p...

Sygnatura/kod

PL 84 866-0

Data(y)

  • 1976 - 1980 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Ciepłowodach

Z zespołu nr 84/82 - dawna nazwa zespołu: Rady Patriotycznych Ruchów Ocalenia i Odrodzenia Narodowego z terenu Bystrzyca Kłodzka, Dobromierz, Kłodzko, Nowa Ruda, Ząbkowice Śląskie, 1982-1989, w dniu 14 października 2008 roku dokonano wyodrębnienia...

Sygnatura/kod

PL 84 1321-0

Data(y)

  • 1983 - 1987 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 2 z 2

Dofinansowano ze środków PW Kultura+