Miejsca - Duszniki-Zdrój

"Uzdrowisko Duszniki" w Dusznikach Zdroju

Sygnatura/kod

PL 84 860-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Budżet miasta na lata 1954-1955

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-116

Data(y)

 • 1954-1955 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na lata 1969-1970

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-139

Data(y)

 • 1968 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na lata 1969-1970 - drugi egzemplarz

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-140

Data(y)

 • 1968 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na lata 1971-1973

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-141

Data(y)

 • 1970-1972 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1950

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-111

Data(y)

 • 1949-1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1951

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-112

Data(y)

 • 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1951 - drugi egzemplarz

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-113

Data(y)

 • 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1952

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-114

Data(y)

 • 1952 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1953

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-115

Data(y)

 • 1952 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1957

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-117

Data(y)

 • 1957 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1957 - drugi egzemplarz

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-118

Data(y)

 • 1957 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1958

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-119

Data(y)

 • 1957 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1958 - drugi egzemplarz

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-120

Data(y)

 • 1957 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1959

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-121

Data(y)

 • 1958 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1959 - drugi egzemplarz

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-122

Data(y)

 • 1958 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1960

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-123

Data(y)

 • 1959 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1960 - duplikat

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-124

Data(y)

 • 1959 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1961

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-125

Data(y)

 • 1960 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1962

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-126

Data(y)

 • 1961 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1962 - drugi egzemplarz

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-127

Data(y)

 • 1961 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1963

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-128

Data(y)

 • 1962 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1963 - drugi egzemplarz

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-129

Data(y)

 • 1962 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1964

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-130

Data(y)

 • 1963 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1965

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-131

Data(y)

 • 1964 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1965 - drugi egzemplarz

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-132

Data(y)

 • 1964 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1966

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-133

Data(y)

 • 1965 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1966 - drugi egzemplarz

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-134

Data(y)

 • 1965 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1967

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-135

Data(y)

 • 1966 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1967 - drugi egzemplarz

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-136

Data(y)

 • 1966 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1968

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-137

Data(y)

 • 1967 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1968 - drugi egzemplarz

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-138

Data(y)

 • 1967 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Budżet miasta na rok 1971 - drugi egzemplarz

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-142

Data(y)

 • 1970 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Dokumentacja projektowa obiektów komunalnych

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-159

Data(y)

 • 1958-1962 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Ewidencja zasobu i kontrole archiwum zakładowego

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-105

Data(y)

 • 1961-1972 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Karta informacyjna miasta Duszniki-Zdrój

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-96

Data(y)

 • 1968 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Czynów Społecznych (protokoły)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-44

Data(y)

 • 1963 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Drogowa (plany pracy, protokoły)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-45

Data(y)

 • 1952-1957 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Finansowo-Budżetowa (plany pracy, protokoły, wnioski)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-46

Data(y)

 • 1951 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Finansowo-Budżetowa (plany pracy, protokoły, wnioski)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-47

Data(y)

 • 1958-1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa (plany pracy, protokoły)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-49

Data(y)

 • 1965-1969 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (protokoły)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-48

Data(y)

 • 1961-1962 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Kulturalno-Oświatowa (plany pracy, protokoły, wnioski)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-50

Data(y)

 • 1951-1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Kulturalno-Oświatowa (plany pracy, protokoły, wnioski)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-51

Data(y)

 • 1960-1969 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Mandatowa (plany pracy, protokoły)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-52

Data(y)

 • 1960-1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Mieszkaniowa (protokoły)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-53

Data(y)

 • 1955-1957 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Rolna (plany pracy, protokoły, sprawozdania)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-54

Data(y)

 • 1951 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Urządzeń i Osiedli (plany pracy, protokoły)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-56

Data(y)

 • 1951-1957 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Zdrojowa (plany pracy, protokoły, wnioski)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-58

Data(y)

 • 1959-1966 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej (plany pracy, protokoły, wnioski)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-61

Data(y)

 • 1961-1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej (plany pracy, protokoły)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-59

Data(y)

 • 1954-1957 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komisja Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej (plany pracy, protokoły)

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-60

Data(y)

 • 1957-1960 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dusznikach Zdroju

1.Protokoły konferencji: sprawozdawczej, sprawozdawczo-wyborczej, sygn. 1-9, 1975-1989, 2.Protokół konferencji przedzjazdowej, sygn. 10, 1986, 3.Protokoły plenarnych posiedzeń, sygn. 11-22, 1975-1988, 4.Protokoły posiedzeń egzekutywy, sygn. 23-...

Sygnatura/kod

PL 84 410-0

Data(y)

 • 1975 - 1989 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Kontrole zewnętrzne w zakresie skupu, zalecenia i ich wykonanie

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-108

Data(y)

 • 1966-1971 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Księga ewidencyjna ruchu budowlanego w gospodarce prywatnej

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-95

Data(y)

 • 1965-1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Obywatelski Komitet Ocalenia Narodowego w Dusznikach Zdroju

Z zespołu nr 84/82 - dawna nazwa zespołu: Rady Patriotycznych Ruchów Ocalenia i Odrodzenia Narodowego z terenu Bystrzyca Kłodzka, Dobromierz, Kłodzko, Nowa Ruda, Ząbkowice Śląskie, 1982-1989, w dniu 14 października 2008 roku dokonano wyodrębnienia...

Sygnatura/kod

PL 84 1318-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Plan gospodarczy miasta na lata 1966-1970

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-91

Data(y)

 • 1966 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Plan gospodarczy miasta na lata 1971-1972

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-92

Data(y)

 • 1970 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Plany gospodarcze miasta na lata 1964-1970

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-90

Data(y)

 • 1964-1970 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Plany i sprawozdania z realizacji czynów społecznych

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-93

Data(y)

 • 1966-1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dusznikach - Zdroju powiat kłodzki

1.Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej w Dusznikach-Zdroju, 1950-1962, sygn.: 1-4 (akta dotyczą planów pracy rady i komisji stałych, sprawozdań z działalności Rady, regulaminu komisji), 2.Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Duszni...

Sygnatura/kod

PL 84 362-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Program aktywizacji miasta na lata 1966-1970

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-155

Data(y)

 • 1966 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Program aktywizacji miasta na lata 1966-1970 - drugi egzemplarz

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-156

Data(y)

 • 1966 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Program aktywizacji miasta na lata 1966-1970 - trzeci egzemplarz

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-157

Data(y)

 • 1966 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Protokoły posiedzeń komitetów blokowych

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-88

Data(y)

 • 1953-1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Protokoły zebrań gromadzkich

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-89

Data(y)

 • 1950-1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Skargi i wnioski oraz sprawozdania ze sposobu ich załatwienia

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-101

Data(y)

 • 1968-1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Sprawozdania statystyczne z pośrednictwa pracy za lata 1971-1973

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-100

Data(y)

 • 1971-1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za lata 1953-1954

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-144

Data(y)

 • 1953-1955 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za lata 1955-1957

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-145

Data(y)

 • 1956-1958 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za lata 1958-1959

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-146

Data(y)

 • 1959-1960 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za lata 1960-1961

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-147

Data(y)

 • 1960-1962 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za lata 1964-1967

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-150

Data(y)

 • 1965-1968 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za lata 1969-1970

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-152

Data(y)

 • 1969-1971 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za lata 1971-1972

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-153

Data(y)

 • 1972-1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za rok 1962

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-148

Data(y)

 • 1962-1963 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za rok 1963

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-149

Data(y)

 • 1963-1964 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za rok 1968

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-151

Data(y)

 • 1968-1969 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za rok 1973

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-154

Data(y)

 • 1973-1974 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Sprawozdanie rachunkowe za rok 1950

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-143

Data(y)

 • 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dusznikach-Zdroju

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-86

Data(y)

 • 1951-1956 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dusznikach-Zdroju

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-87

Data(y)

 • 1957-1959 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Wnioski i postulaty wyborców i ich realizaja

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-39

Data(y)

 • 1961-1962 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Wywłaszczenia

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-162

Data(y)

 • 1966-1968 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Wzory odciskowe pieczęci

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-104

Data(y)

 • 1972 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Zarząd Miejski w Dusznikach Zdroju powiat kłodzki

Część opracowana: 1.Statuty organizacyjne, 1946-1949, sygn. 1-2 (statuty organizacyjne biura Zarządu Miejskiego, podziały prac), 2.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1945-1948, sygn. 3-17 (przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania statystyczne i syt...

Sygnatura/kod

PL 84 10-0

Data(y)

 • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Zestawienia z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac

Sygnatura/kod

PL 84 362-0-110

Data(y)

 • 1968-1969 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka
Wyniki 1 do 167 z 167
wyników na stronę

Dofinansowano ze środków PW Kultura+