Subjects - Parafialny Związek Gmin Ewangelickich we Wrocławiu

Związek Parafii Ewangelickich we Wrocławiu

1. Administracja /1869-1938/ Posiedzenia, protokoły z posiedzeń, korespondencja, organizacja parafii, zarządzenia, wizytacje, spory, statuty, sprawy karne. 2. Finanse /1904-1937/ Księgi kasowe, rachunki, kontrole i rewizje, płace. 3. Budowni...

Sygnatura/kod

PL 82 107-0

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 1 z 1

Dofinansowano ze środków PW Kultura+