Zobacz opis archiwalny

Zespół 436-0 - Standesamt Greiffenstein
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 436-0

Tytuł

Standesamt Greiffenstein

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dostateczny; Ogółem: 100 [j.a.], 1.05 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 100 [j.a.], 1.05 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Nab.468/1995; 1229/2012;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1229; 2012-04-24; dopływ; Wsród przejętych ksiąg znajdują się 2 indeksy alfabetyczne dla urodzeń i małżeństw z lat 1874-1944.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

księgi urodzeń z lat 1874-1910 księgi małżeństw z lat 1874-1877, 1879-1906 księgi zgonów z lat 1874-1875, 1877-1878, 1880-1887, 1890-1910 2 indeksy alfabetyczne dla U i M z lat 1874-1944 [Gryf - Greiffenstein]

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletny

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Wsród przejętych ksiąg znajdują się 2 indeksy alfabetyczne dla miejscowości Greiffenstein [Gryf] dla urodzeń i małżeństw z lat 1874-1944. Po sprawdzeniu ksiąg okazało się, że dotyczą tego zespołu.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-06-04
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Anna Borys, Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+