Zobacz hasło wzorcowe

Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bogatyni

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Hasło korporacyjne

Autoryzowana forma nazwy

Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bogatyni

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1947- 1951

Historia

Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego Nr 114 z dnia 07.10.1946 r., wydanym zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Przemysłu z dnia 06.06.1945 r. - zobowiązano zakłady przemysłu włókienniczego zatrudniające ponad 200 robotników do zorganizowania szkół fabrycznych.
Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bogatyni zaczęła funkcjonować z początkiem 1947 roku, była to szkoła 3-letnia. Działalność swą zakończyła z końcem czerwca 1951 ( w związku z "reformą ustrojowa szkolnictwa zawodowego").

Miejsca

Bogatynia

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Powiązana funkcja

Blok kontroli

Identyfikator opisu

ISAAR Pl 86 62

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Skrócony

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Utworzono 29.10.2013

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

  • łacińskie

Źródła

Uwagi o stanie

Utworzył Adam Baniecki

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+