Zobacz opis archiwalny

Zespół 62-0 - Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bogatyni
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 86 62-0

Tytuł

Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bogatyni

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, luźne; dobry; Ogółem: 16 [j.a.], 0.3 [m.b.] w tym opracowanych: 16 [j.a.], 0.3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 16 [j.a.], 0.3 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bogatyni (1947- 1951)

Historia administracji

Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego Nr 114 z dnia 07.10.1946 r., wydanym zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Przemysłu z dnia 06.06.1945 r. - zobowiązano zakłady przemysłu włókienniczego zatrudniające ponad 200 robotników do zorganizowania szkół fabrycznych.
Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bogatyni zaczęła funkcjonować z początkiem 1947 roku, była to szkoła 3-letnia. Działalność swą zakończyła z końcem czerwca 1951 ( w związku z "reformą ustrojowa szkolnictwa zawodowego").

Powiązana funkcja

Dzieje zespołu

I, 20.09.1967, nr ks. Nab. 121

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

I, 20.09.1967, nr ks. Nab. 121. Przejęto z Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1-2. Okólniki z zarządzenia, 1949-51 3. Akta poufne i tajne, 1951 4. Sprawozdania szkoły, 1947-51 5. Statystyka szkoły, 1947-51 6. Księga protokół, 1947-51 7. Pisma przychodzące, 1947-51 8. Umowę o pracę, 1949 9-15. Akta personalne, 1949-51 16. Listy płac za 1951 rok, 1951.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

ISAD Pl 86 62

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-03-17
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Barbara Grzybek

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+