Zobacz opis archiwalny

Zespół 10-0 - Standesamt Gebhardsdorf
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 86 10-0

Tytuł

Standesamt Gebhardsdorf

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 154 [j.a.], 1.24 [m.b.] w tym opracowanych: [j.a.], [m.b.] dokumentacja aktowa: 154 [j.a.], 1.24 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Standesamt Gebhardsdorf (1874- 1945)

Historia administracji

Urzędy Stanu Cywilnego zostały powołane w Prusach dnia października 1874r. Na mocy ustawy Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließung, która została rozciągnięta na całą Rzeszę 6 lutego 1875r. przez Rechgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die form der Eheschließung. Nowa ustawa obowiązująca w całej Rzeszy weszła w życie 1 stycznia 1876r. Fakty stanu cywilnego rejestrowano w trzech seriach: księgi urodzeń, małżeństw i zgonów oraz w postaci rejestru głównego tzw Hauptregister i kopii Nebenregister. Państwo zostało podzielone na okręgoi stanu cywilnego obejmujące jedną lub więcej gmin ( jeden urząd stanu cywilnego powinien obsługiwać co najmniej 1500 mieszkańców). Urzędnikami stanu cywilnego byli wójtowie lub burmistrzowie, a od 1 lipca 1883r. Nadzór nad nimi sprawowali starostowie lub prezydenci rejencji. W przypadku USC Giebułtów był to odpowiednio Starosta Lubański i Prezydent Rejencji Legnickiej. Ustawa 3 listopada 1937r Personenstandsgesetz zmieniła formę prowadzenia zapisów stanu cywilnego wprowadzając w miejsce 3 ksiąg jedną o nazwie Familienbuch, w której rejestrowano wszystkie czynności. Taki stan rzeczy zachował się do 1945r.

Powiązana funkcja

Dzieje zespołu

Nab I: 17.02.1987, nr 219; nab.II 13.02.1988, nr220; nab. III 13.01.1988, nr 221; nab.IV 09.01.1990,nr 222; nab.V, 12.12.1992, nr 223; nab VI, 27.01.1994, nr 247; nab VII, 24.03.1995, nr 279; nab VIII, 01.05.1996, nr 298; nab IX, 20.01.1999, nr 361; nab X, 28.03.2000, nr 391; nab. XI, 23.02.2001, nr 418; nam XII, 23.01.2002, nr 473; nab XIII, 13.01.2003, nr 491; nab. XIV, 29.01.2004, nr 541; nab. XV, 16.02.2005 nr 576; Nab XVI, 17.02. 2006, nr 616; Nab. XVII, 14.05.2007, nr 658; Nab. XVIII, 19.01.2008, nr 684; Nab. XX, 12.012010, nr 749; Nab XXI, 25.01.2011, nr 782; Nab. XXII, 28.02.2012, nr 822; Nab XXIII, 14.02.2013, nr 857; Nab. XXIV, 28.01.2014, nr 889; Nab. XXV, 14.12.2015, nr 933;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

391; 2000-03-28; dopływ; 418; 2001-02-23; dopływ; 473; 2002-01-23; dopływ; 491; 2003-01-13; Dopływ; 541; 2004-01-29; Dopływ; 576; 2005-02-16; dopływ; 616; 2006-02-17; dopływ; 658; 2007-05-14; dopływ; 684; 2008-01-19; dopływ; 717; 2009-01-13; dopływ; 749; 2010-01-12; dopływ; 782; 2011-01-25; dopływ; 822; 2012-02-28; dopływ; 857; 2013-02-14; dopływ; 889; 2014-01-28; dopływ; 933; 2015-12-14; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Księgi urodzeń małżeństw i zgonów.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

częściowo

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

  • łaciński - fraktura

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

kompletny

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz kartkowy roboczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-12-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Adam Baniecki

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+