Zobacz opis archiwalny

Zespół 23-0 - Standesamt Lichtenau
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 86 23-0

Tytuł

Standesamt Lichtenau

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 216 [j.a.], 2.18 [m.b.] w tym opracowanych: [j.a.], [m.b.] dokumentacja aktowa: 216 [j.a.], 2.18 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Standesamt Lichtenau (1874- 1945)

Historia administracji

Urzędy Stanu Cywilnego zostały powołane w Prusach dnia października 1874r. Na mocy ustawy Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließung, która została rozciągnięta na całą Rzeszę 6 lutego 1875r. przez Rechgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die form der Eheschließung. Nowa ustawa obowiązująca w całej Rzeszy weszła w życie 1 stycznia 1876r. Fakty stanu cywilnego rejestrowano w trzech seriach: księgi urodzeń, małżeństw i zgonów oraz w postaci rejestru głównego tzw Hauptregister i kopii Nebenregister. Państwo zostało podzielone na okręgi stanu cywilnego obejmujące jedną lub więcej gmin ( jeden urząd stanu cywilnego powinien obsługiwać co najmniej 1500 mieszkańców). Urzędnikami stanu cywilnego byli wójtowie lub burmistrzowie, a od 1 lipca 1883r. Nadzór nad nimi sprawowali starostowie lub prezydenci rejencji. W przypadku USC Zaręba był to odpowiednio starosta bolesławiecki i Prezydent Rejencji Legnickiej. Ustawa 3 listopada 1937r Personenstandsgesetz zmieniła formę prowadzenia zapisów stanu cywilnego wprowadzając w miejsce 3 ksiąg jedną o nazwie Familienbuch, w której rejestrowano wszystkie czynności. Taki stan rzeczy zachował się do 1945r.

Powiązana funkcja

Dzieje zespołu

Nab I: 17.02.1987, nr 219; nab.II 13.02.1988, nr220; nab. III 13.01.1988, nr 221; nab.IV 09.01.1990,nr 222; nab.V, 12.12.1992, nr 223; nab VI, 27.01.1994, nr 247; nab VII, 24.03.1995, nr 279; nab VIII, 01.05.1996, nr 298; nab IX, 20.01.1999, nr 380; nab X, 28.03.2000, nr 411; nab. XI, 23.02.2001, nr 438; nab. XII, 23.01.2002, nr 471; nab XII, 15.02.2002, nr 474; nab. XIII, 14.03.2002, nr 479; nab XIV, 17.04.2002, nr 480; nab. XV, 13.01.2003, nr 511; nab. XVI, 29.01.2004, nr. 559; nab. XV, 16.02.2005, nr 595; Nab XVI, 17.02.2006, nr 635; Nab. XVII, 14.05.2007, nr 677; Nab XVIII, 19.01.2008, nr 704; Nab XIX, 13.01.2009, nr 736; Nab. XX, 05.02.2009, nr 740; Nab. XXI, 12.012010, nr 762; Nab. XXII, 25.01.2011, nr 795; Nab. XXIII, 28.02.2012, nr 836; Nab. XXIV, 14.02.2013, nr 871; Nab. XXV, 28.01.2014, nr 903; Nab. XXVI, 14.12.2015, nr 947;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

411; 2000-03-28; dopływ; 438; 2001-02-23; dopływ; 471; 2002-01-23; dopływ; 474; 2002-02-15; darowizna; Księga znaleziona przez Pana Krzysztofa Dulębę i osprzedana Urzędowi Gminy w Zarębie, następnie przekazana do AP Lubań 479; 2002-03-14; Dopływ; Przekazane przez prywatnego darczyńcę. 480; 2002-04-17; Dopływ; Przekazane przez prywatnego darczyńcę 511; 2003-01-13; Dopływ; 560; 2004-01-29; Dopływ; 595; 2005-02-16; dopływ; 635; 2006-02-17; dopływ; 677; 2007-05-14; dopływ; 704; 2008-01-19; dopływ; 736; 2009-01-13; dopływ; 740; 2009-02-05; dopływ; Rozsyp podzielono na 3 ja. o sygnsaturach 156, 157 i 158, 30.04.2010, A. Baniecki 762; 2010-01-12; dopływ; 795; 2011-01-25; dopływ; 836; 2012-02-28; dopływ; 871; 2013-02-14; dopływ; 903; 2014-01-28; dopływ; 947; 2015-12-14; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Księgi urodzeń małżeństw i zgonów.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

częściowo

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

  • łaciński - fraktura

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

kompletny

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz kartkowy roboczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

ISAD Pl 86-23

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Skrócony

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-12-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

  • łacińskie

Źródła

Uwaga archiwisty

Adam Baniecki

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+