Zobacz opis archiwalny

Zespół 141-0 - Złotoryjskie Zakłady Wyrobów Filcowych w Złotoryi
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 141-0

Tytuł

Złotoryjskie Zakłady Wyrobów Filcowych w Złotoryi

Data(y)

  • 1946-1951 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 101 [j.a.], 1.7 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 101 [j.a.], 1.7 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 171/1961

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Materiały archiwalne zachowały się tylko z lat 1946-1951: sygn. 1-32: Dyrektor; 1946-1951 (m.in. instrukcje i zarządzenia, schemat organizacyjny, protokoły posiedzeń i pokontrolne); sygn. 33-67: Dział Planowania; 1946-1951 (m.in. plany produkcji, sprawozdania GUS, sprawozdania z produkcji); sygn. 68-79: Dział Księgowości; 1946-1951 (plany finansowe, bilanse roczne, instrukcje i zarządzenia dot. księgowości); sygn. 80-89: Dział Administracyjno-Gospodarczy; 1946-1950 (plany budynków, spisy nieruchomości i ruchomości materialnych); sygn. 90-91: Dział Organizacji Pracy i Płacy; 1946-1949 (instrukcje i zarządzenia, plany roczne zatrudnienia i funduszu płac); sygn. 92-101: Dział Głównego Mechanika; 1946-1951 (plany inwestycyjne, dowody dotyczące inwestycji i kapitalnych remontów)

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do ustalenia

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-02-27
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+